© WN

 

Home O Sominkach Mapy Fotografie z Sominek Linki Kontakt
Home.O Sominkach.Mapy.Fotografie z Sominek.Linki .Kontakt.

Sominki –  wioska wczasowo – wypoczynkowa położona pomiędzy jeziorem Somińskim i Skoszewskim przy dawnej granicy polsko-niemieckiej oddalona o 1 km od Somin. Jezioro Skoszewskie - zajmuje obasza 46 ha. głebokość 23m, przejrzystość wody powyżej 5m, jest jeziorem prywatnym. Właściciel mieszka w Skoszewie. Jezioro Somińskie, zajmuje obszar 436 ha, głęb. do 14m; (odpływ Zbrzycą do Jez. Kruszyńskiego), połączone jest strugą z Jeziorem Skorzewskim. Jezioro Somińskie słynęło z sandaczy - ta drapieżna ryba żyje jedynie w czystych, ale nieprzejrzystych wodach z piaszczystym dnem - warunki te spełnia jezioro Somińskie, które należy do Gospodarstwa Rybackiego w Charzykowych. Pierwsze zapisy nazwy jeziora Somińskiego pochodzą z 1313r.

 

Cała wioska Sominki, ze względu na swoje piękne położenie, jest nastawiona na agroturystykę.

Sominki – znane były wcześniej jako Somminer Muhle (Sominy Młyn). Tu mieścił się, bowiem młyn, którego historia sięga XVII wieku. Niestety młyn już nie istnieje pozostała tylko jego historia .. “Czy ten młyn nazywa się faktycznie młynem we wsi Sominy? Kto choć raz zajmował się jego historią, ten znajdzie jego dwie nazwy - nazywa się go młynem ze wsi Sominy lub młynem ze Skoszewa, a to z tego względu, że młyn ten leżał na granicy pomiędzy wsiami Sominy i Skoszewo. Młyn był skryty głęboko pomiędzy dwoma górami, zasilany wodą, którą pobierał z jeziora Skoszowskiego. Istnieją o nim wzmianki  już  z roku 1617, z rejestru  kościoła w
Studzienicach, które powołują się także na wcześniejsze okresy. W oparciu o te zapiski można oszacować wiek młyna na co najmniej 350 lat. Brüggemann pisze w roku 1784:  Klientami młyna, którzy chcieli dokonać przemiału zboża byli mieszkańcy wsi Sominy, Przewóz, Prendzonka,  pojedynczych chałup w pobliżu oraz niedaleko stąd położonych podleśnictw. Prawdopodobnie te wyżej wymienione wsie miały obowiązek  mleć zboże w młynie we wsi Sominy. Młyn przez stulecia stale zmieniał właścicieli”.

(Na podstawie pisma ziomkostwa „Kalendarz Zamku w Bytowie“)

Obecnie wody które zasilały młyn używane są do hodowli wspaniałych pstrągów - polecamy.

 

O Sominkach
Sominki
Miejsce gdzie znajdował się młyn